perjantai 1. helmikuuta 2008

HAVOC UNIT - RADIKAALIT TABUJEN MURSKAAJAT

Sanotaan, että kolikolla on kaksi puolta ja tarinoilla kolme. Harva kuitenkaan uskaltaa kääntää esille sen toisen puolen, jota kuullakin kutsutaan pimeäksi. Havoc Unit tekee kuitenkin juuri näin ja haastaa kuulijansa musiikillisella ja tekstillisellä tasolla.

Havoc Unit vaikuttaa olevan enemmän samalla tavalla ajattelevien yksilöiden muodostama musiikkia tuottava kollektiivi kuin orkesteri sen perinteisimmässä mielessä. Ehkä juuri tästä lähtökohdasta johtuen niin kokoonpanon ensisijaiseksi ilmaisukeinoksi valittu musiikki kuin sen sisältämä sanomakin ovat vaikeasti määriteltävissä. Herrojen jos.f (laulu, propaganda) sekä heinr.ich (koskettimet, propaganda, ohjelmointi) kanssa käyty sananvaihto vahvistaa vain tätä käsitystä jopa siinä määrin, että on järkevämpää antaa heidän yhdessä ja erikseen määritellä itse mistä kollektiivissa ja sen julkaisemassa h.IV+ -debyytissä onkaan oikein kysymys.

andOceans?

– Lineaarisessa aikakäsityksessä menneisyys on se osa aikalinjasta, joka on jo maahan kaadettu ja lapiolla päälle taputettu. "Ossilla" ei ole mitään tekemistä totalitaarisen Havoc Unitin kaltaisen korruptio–organisaation kanssa, koska kyseessä ei ole muodonmuutoksesta tai kasvojen kohotusleikkauksesta, eli rykmentti ei koostu samoista jäsenistä taikka samojen henkilöiden tuottamasta tyylisuuntauksesta. Menneisyys ei meidän kohdalla ole syy-seuraus -suhteessa nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Havoc Unit voi yhtä hyvin olla metafysiikan oma osa-alue, joka roikkuu olemisen ja olemassa olevien käsitteiden välissä.

– Havocismi on vaikuttava lähestymistapa, joka korostaa rakenteen merkitystä kokonaisuuden ymmärtämisessä ja valtavirran ulkopuolella oleva suuntaus, joka on lähestymistavaltaan valtavirtaa selvästi vähemmän matemaattinen ja poliittisesti radikaalimpi sekä enemmän yhteiskunnan rakenteisiin keskittyvä.

Päämäärä?

– Tarkoituksena on suorittaa määrämuotoisesti askel askeleelta edistyvä toimintoketju, jossa saavutetaan tavoiteltu tehtävä tai päämäärä – tavalla tai toisella. Olemme keskittyneet ylipäänsä asioihin, joita yhteiskunnassa laiminlyödään ja syrjäytetään, olkoon se normatiivista tai deskriptiivistä etiikkaa.

– Musiikillisesti tavoitteena on rikkoa perusteellisia rakenteita, jossa intensiivisyys on mekaanisesti rujompaa konemetallia ja siinä oikeassa merkityksessään. Jos meinaa rikkoa rajoja tai ylipäänsä koskettaa rajamailla kulkevia aiheita, on valmistauduttava ottamaan kuonaa vastaan. Soluttaudumme sairauden muodossa yhteiskuntaan, jossa elimistön immuunijärjestelmä hyökkää elimistön omia soluja vastaan pyrkien tuhoamaan niitä. Emme syytä yhteiskuntaa olemalla tunkeutuvia vieraita tai taudinaiheuttajia. Emme eroa teistä mitenkään! Olemme kaikki samaa bakteerikantaa.

Äärimusiikki?

– Koskaan emme ole törmänneet käsitteeseen "äärimusiikki-genre". Black metal -syndrooma esittäytyi vahvaksi "äärimusiikiksi", mutta olikin omaan idiotismiinsa kietoutunut sifonkihuivi. Olemmeko black metalin neljäs aalto vai se viimeinen aalto, joka pyyhkäisi Intian valtameressä jokunen vuosi takaperin?

– Samaa oravanpyörää koko globalisaation verkko. Havoc Unit -diagnoosi edellyttää tietyt kriteerit, jotka on selvitetty ICD-10- ja DSM-IV -tautiluokituksissa ja on siinä oireyhtymässä samanlainen kuin muutkin. Olemme osa samaa isoa sosiaalisen kurjuuden keskellä vallitsevaa demokraattista korruptioperhettä, joka käyttää häikäilemättömiä keinoja oman taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi.

Teemat?

– Jokaisen biisin takana on voimakas sanoma ja aihepiiri. Käsitellyt aiheet ovat kaikkea pedofiliasta fasismiin, huumausaineista perheväkivaltaan, uskonnoista moraalioppeihin. h.IV+ sisältää kaikki nyky-yhteiskunnan äärimmäisyydet ja hyökkää jokaista ajankohtaista tabua vastaan. Äärimmäinen musiikki tarvitsee äärimmäisen sanoman. Teoksena h.IV+ sisältää useita eri teemoja, mutta jokainen tulkitkoon tekstuuria itse.

INTENSIIVISTÄ IDEOLOGIAA

Tabut?

– Ei ole olemassa mitään tabuja, joihin emme koskisi! Sehän olisi täysin naurettavaa. Ei ole olemassa mitään rajoja ja kaikki mahdollinen on pilkan alaisena. Aina. Olisi tekopyhää kunnioittaa poliittisen järjestelmän kieltämiä sanoja, puheenaiheita tai poliittisesti epäkorrekteja sanoja ja ilmauksia. Koskea saa, mutta ei katsoa.

-ismit?

– Havoc Unit on poliittisidealistinen liike, joka edustaa radikalismia. Emme edusta mitään muuta -ismiä kuin Havocismia. Se on monisyinen ja epäyhtenäinen ilmiö, johon kuuluu sekä poliittista idealismia että vaikuttamista, ja joka yhdistää erilaisia poliittisia radikaaleja. Yhtenäisenä piirteenä voidaan pitää sitä, että Havoc Unit pyrkii yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja yksilönvapauteen, tavoittelee yhteiskunnallisia uudistuksia ja vastustaa perinteisiä instituutioita.

Provokaatio?

– Provosointi ei ole päämääränä, ehkä kyseessä on enemmän uudenlaisesta uusherätyssuuntauksesta, jonka toiminnan päämääränä on hävittää kaikki potentiaali erilaisiin mielipiteisiin ja tuhota poliittista, uskonnollista ja kulttuurillista arvomaailmaa. Joidenkin lakien ja oppien sisäiset säännöt määrittävät, mitä jostakin aiheesta on mahdollista sanoa ja miten siitä voidaan puhua. Tämänkaltaiset hatarat säännöt ovat ajattelussa tieto-opillisia järjestelmiä, jotka sisältävät tietyt uskomukset. Kaltaiset opit vangitsevat ja täten opin omaksuneen on vaikea ajatella toisin. Tähän liittyy vahvasti vallan aspekti, koska erilaiset yhteiskunnalliset opit määrittelevät mikä on totta, mistä asioista voi puhua ja miten asioista puhutaan. Ajattelutapojen, käsitysten - arvot, normit ja asenteet - ja olettamusten kokonaisuutta pidetään yllä erilaisten sosiaalisten instituutioiden avulla, ja siihen olemme puuttumassa.

Muutos?

– Voimasanoma muuttaa maailmaa ja ihmisten käytöstä kunhan sen kanavoi oikein tarpeenomaisella aivopesulla ja manipuloinnilla. Se, että ostaa reilun kaupan tuotteita tai lahjoittaa Pelastusarmeijan pottiin euron joulun alla ei riitä muuttamaan asioita. Muutenkin harva hyväntekeväisyyskampanja johtaa muuhun kuin hetkelliseen omantunnon vapauttamiseen. Ulkokultainen toiminta tuntuu nykypäivän ihmiselle olevan muuttumaton nimittäjä. Valittaminen ja pelkät puheet eivät auta vaan muutosten eteen on oltava valmis uhrautumaan.

Poliittisuus?

– Havoc Unit voi olla audio–oppikirja, julkilausuma, tuhoyksikkö tai vaikka hevosen pää siskon sängyssä, joka antaa perustiedot ja työkalut poliittisen järjestelmän instituutioista, ideologioista ja toiminnasta. Tekeekö se bändistä poliittisen siksi, että edustajilla on poikkeavat mielipiteet ja operoi jonkin asian puolesta jotain toista asiaa vastaan? Eiköhän kaikkien ihmisten toiminta muutu poliittiseksi, kun ratkaisuja tehdään useamman päätöksentekijän ja vaihtoehdon välillä.

Tulevaisuus?

– Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden tilanne riippuu tietty näkökulmasta. Kaltaisillamme välinpitämättömillä immuuneilla olemuksilla ei ole mitään ongelmia sopeutua tulevaisuuden haasteisiin. Meidän kannalta tulevaisuus näyttää oikein hyvältä tapahtuipa sitten ihan mitä tahansa. Luokkaerot kasvavat, ihmiset eivät ole tasavertaisia, taivas on harmaa kuin kansan talous, joten tervetuloa musta tulevaisuus.

Julkaistu Inferno #53/2008

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti